Benoeming van de Voorzitter

Staten van Curaçao

logo
Zoeken

Benoeming van de Voorzitter

Benoeming van de Voorzitter van het Parlement

De Voorzitter en de Vicevoorzitter van het Parlement worden na installatie van het nieuwgekozen Parlement door de leden gekozen. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de Vicevoorzitter en bij afwezigheid van laatstgenoemde door het lid dat het langst als parlementslid heeft gediend of het oudste Parlementslid.

Papierloos vergaderen

Download RaadDigitaal

Archief

Archief Webcast