Geschiedenis

Staten van Curaçao

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Geschiedenis

Geschiedenis

 • Généreux Jacob Richard de Lima (1811-1878)

  Généreux Jacob Richard de Lima (Shon Genereus genoemd) werd op 1 maart 1868 door de Koning benoemd als lid van de Koloniale Raad. Hij was de eerste kleurling in de Koloniale Raad. Tijdens de vergadering van de Koloniale Raad van 22 november 1869 stond hij als eerste op en eiste om een einde te maken aan discriminatie van Curaçao en de Curaçaose burgers. Net als op de andere eilanden, wilde hij dat de Curaçaose bevolking zelf hun landraden konden kiezen. Zijn verzoek werd afgewezen.

 • Abraham Mendez Chumaceiro (1841-1902)

  Abraham Mendez Chumaceiro wordt gezien als de woordvoerder van een groep die opkwam tegen beperkt kiesrecht. Kiesrecht dat gebaseerd was op inkomen en onderwijsniveau. In zijn artikel “Zal het kiesrecht Curaçao tot het Kannibalisme Voeren” gaf hij een reactie op een publicatie van een Europese Nederlander, die in naam van de witte protestantse gemeente heeft geschreven dat algemeen kiesrecht tot kannibalisme, het aanbidden van valse goden en hekserij zou leiden. Chumaceiro heeft nooit zijn plan voor een algemeen kiesrecht uitgewerkt, maar hij zei wel dat dit onderwerp grondig onderzocht moest worden.

 • Moises Frumencio da Costa Gomez (1907-1966)

  Moises Frumencio da Costa Gomez werd op 5 april 1938 Statenlid en reeds op 3 juni van datzelfde jaar heeft hij zijn eerste initiatief wetsvoorstel ingediend. Het initiatief had tot doel het uitbreiden van onze destijds ‘jonge’ democratie. Hierna volgden er verschillende wijzigingen die hebben geleid tot het verwezenlijken van het eerste deel van zijn droom, namelijk: (interne) autonomie. Algemeen kiesrecht werd in 1948 een realiteit, Interimregeling werd in 1951 realiteit, en autonomie, zoals wij die kennen in het Statuut, werd in 1951 realiteit en in 1954 geformaliseerd.

 • Efrain Jonckheer (1917-1987)x`

  Efrain Jonckheer was een bepalend figuur in de autonomiebeweging van de jaren 40 en 50. Hij vond dat het hele proces om te komen tot autonomie te lang duurde. Op een gegeven moment benaderde hij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) om de aan ons beloofde autonomie te helpen realiseren. Jonckheer heeft op 15 december 1954 het Statuut ondertekend.

 • Modesto Apostel ‘Chano’ Margaretha (1911-1990)

  Modesto ‘Chano’ Margaretha was de eerste die het durfde om tijdens een debat van de Eilandsraad Papiaments te spreken. Ondanks dat hij verhinderd werd, is hij toch doorgegaan met zijn toespraak in het Papiaments. Hij heeft dit niet gedaan om een probleem te creëren. Hij was ervan overtuigd dat de kiezers die op hem hadden gestemd hem ook moesten kunnen volgen als hij aan het woord was tijdens de vergaderingen van de Eilandsraad. Voor Margaretha heeft de democratie geen nut als degenen die je vertegenwoordigt je niet kunnen begrijpen.

 • John Horris Sprockel (1892-1970)

  John Horris Sprockel was de eerste voorzitter van de “Staten van Curaçao” bij de installatie van de eerste Staten op 5 april 1938. De “Staten van Curaçao” was op dat moment het Parlement voor de eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De carrière van Sprockel is niet begonnen door middel van volksstemming. Hij werd benoemd door de Gouverneur als de voorzitter van het eerste parlement. Destijds werden tien van de vijftien leden van de Staten gekozen en de overige vijf werden benoemd door de Gouverneur. In 1932 werd John Horris Sprockel aangewezen door de Koningin als lid van de Koloniale Raad. Deze Raad was een koloniale versie van het huidige parlement.

  In november 1941 werd de heer Sprockel voor het eerst via volksstemming gekozen. Hij was voorzitter van de Staten van Curaçao vanaf 1938 tot 1945. De heer Sprockel was ook de eerste minister van Onderwijs tijdens de eerste Regeringsraad van de Nederlandse Antillen (1951-1954). Zijn roeping was zonder meer het onderwijs. Hij was hoofd van het Hendrikschool en mede-oprichter van Ambachtsschool St. Jozef. John Horris Sprockel is op Curaçao geboren op 8 augustus 1892 en is op 8 april 1970 op Curaçao overleden.

 • Geschiedenis van het Raadhuis

  In 1852 meldde de Gouverneur Isaac Johannes Rammelman Elsevier aan de Minister van Koloniën in Den Haag dat het Gouvernementshuis te klein werd. Het Gouvernementshuis werd naast ambtswoning ook gebruikt als bestuurscentrum voor de Koloniale Raad en het Gerecht, waarbij soms zelfs in zijn privévertrekken vergaderd moest worden. Hij gaf de minister in overweging om de Koloniale Raad, de rechterlijke macht en de gevangenis, die in een zeer slechte staat verkeerde, samen in een nieuw gebouw onder te brengen. Op 15 april 1858 werd begonnen met de bouw van het Raadhuis en het werd op 13 december 1860 opgeleverd. De toenmalige Gouverneur Johannes Dedericus Crol deelde het gebouw in en bepaalde dat het oostelijke gedeelte van het Raadhuis bestemd werd voor de Koloniale Raad en het westelijke gedeelte voor de Rechtbank. Op de begane grond was de gevangenis gevestigd met onder andere twaalf cellen en twee keukens. Het Raadhuis werd door 50 lokale arbeiders onder leiding van de Koninklijke Marine gebouwd. Enige tijd later werden ook huwelijken gesloten in het Raadhuis, waardoor het de naam Stadhuis kreeg. Het Stadhuis is een prachtig gebouw en is een van de eerste gebouwen in de neokoloniale bouwstijl op Curaçao.

 • Vergaderzaal

  Vanaf het begin, namelijk 5 april 1938, vergaderden de Staten in het Raadhuis (dat later de naam Stadhuis kreeg) te Wilhelminaplein. Ook de Koloniale Raad vergaderde in het Raadhuis vanaf 1861 tot maart 1938. De vergaderzaal van de Staten heeft door de jaren heen veel verbouwingen en transformaties meegemaakt om te kunnen voldoen aan de eisen van de tijd. Vandaag de dag kunnen wij trots zijn op de (laatste) verbouwing (anno 2013-2014) van de vergaderzaal, opdat de Staten optimaal kunnen functioneren.

 • Geschiedenis van de vergaderzaal

  Het Raadhuis bestond eerst uit één verdieping. Al snel werd de ruimte, het oostelijke gedeelte, te klein voor de werkzaamheden van de Koloniale Raad en werd de beslissing genomen om een tweede verdieping (waar nu de huidige vergaderzaal is) bij te bouwen. Het ontwerp van de vergaderzaal is van ir. H.J. Nolte van de DOW.

  Ook de Eilandsraad van Curaçao heeft van 1951 tot 2002 gebruik gemaakt van de vergaderzaal van de Staten.

Papierloos vergaderen

Download RaadDigitaal

Archief

Archief Webcast