Efrain Jonckheer (1917-1987)x`

Staten van Curaçao

logo
Zoeken

Efrain Jonckheer (1917-1987)x`

Efrain Jonckheer was een bepalend figuur in de autonomiebeweging van de jaren 40 en 50. Hij vond dat het hele proces om te komen tot autonomie te lang duurde. Op een gegeven moment benaderde hij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) om de aan ons beloofde autonomie te helpen realiseren. Jonckheer heeft op 15 december 1954 het Statuut ondertekend.

Papierloos vergaderen

Download RaadDigitaal

Archief

Archief Webcast