Généreux Jacob Richard de Lima (1811-1878)

Staten van Curaçao

logo
Zoeken

Généreux Jacob Richard de Lima (1811-1878)

Généreux Jacob Richard de Lima (Shon Genereus genoemd) werd op 1 maart 1868 door de Koning benoemd als lid van de Koloniale Raad. Hij was de eerste kleurling in de Koloniale Raad. Tijdens de vergadering van de Koloniale Raad van 22 november 1869 stond hij als eerste op en eiste om een einde te maken aan discriminatie van Curaçao en de Curaçaose burgers. Net als op de andere eilanden, wilde hij dat de Curaçaose bevolking zelf hun landraden konden kiezen. Zijn verzoek werd afgewezen.

Papierloos vergaderen

Download RaadDigitaal

Archief

Archief Webcast