John Horris Sprockel (1892-1970)

Staten van Curaçao

logo
Zoeken

John Horris Sprockel (1892-1970)

John Horris Sprockel was de eerste voorzitter van de “Staten van Curaçao” bij de installatie van de eerste Staten op 5 april 1938. De “Staten van Curaçao” was op dat moment het Parlement voor de eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De carrière van Sprockel is niet begonnen door middel van volksstemming. Hij werd benoemd door de Gouverneur als de voorzitter van het eerste parlement. Destijds werden tien van de vijftien leden van de Staten gekozen en de overige vijf werden benoemd door de Gouverneur. In 1932 werd John Horris Sprockel aangewezen door de Koningin als lid van de Koloniale Raad. Deze Raad was een koloniale versie van het huidige parlement.

In november 1941 werd de heer Sprockel voor het eerst via volksstemming gekozen. Hij was voorzitter van de Staten van Curaçao vanaf 1938 tot 1945. De heer Sprockel was ook de eerste minister van Onderwijs tijdens de eerste Regeringsraad van de Nederlandse Antillen (1951-1954). Zijn roeping was zonder meer het onderwijs. Hij was hoofd van het Hendrikschool en mede-oprichter van Ambachtsschool St. Jozef. John Horris Sprockel is op Curaçao geboren op 8 augustus 1892 en is op 8 april 1970 op Curaçao overleden.

Papierloos vergaderen

Download RaadDigitaal

Archief

Archief Webcast