Rechten

Staten van Curaçao

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Parlement / Rechten

Rechten

Rechten van het Parlement

Om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren hebben de leden van het Parlement een aantal belangrijke rechten:

Recht van Initiatief:
Parlementsleden hebben het recht om op eigen initiatief een wetsvoorstel in te dienen. Elk parlementslid heeft het Recht van Initiatief.

Recht van Wijziging:
Parlementsleden hebben het recht om wijzigingen voor te stellen op wetsvoorstellen van de regering alvorens deze wetsvoorstellen goed te keuren.

Recht om vragen te stellen:
Parlementsleden hebben het recht om vragen te stellen aan Ministers aangaande hun beleid.

Recht van Interpellaties:
Naast het recht om vragen te stellen aan een Minister, hebben parlementsleden het recht om een Minister ter verantwoording te roepen aangaande het beleid dat zij/hij voert.

Budgetrecht:
Parlementsleden hebben het recht op inzicht in de inkomsten en uitgaven van de overheid door het goedkeuren van de landsbegroting of van wijzigingen hiervan.

Enquêterecht:
Parlementsleden hebben het recht op onderzoek van een specifiek onderwerp in de vorm van een enquête. Hierbij kan het Parlement zowel organisaties als personen (buiten de overheid) in het onderzoek betrekken.

Papierloos vergaderen

Download RaadDigitaal

Archief

Archief Webcast