Vergaderingen

Staten van Curaçao

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Vergaderingen / Vergaderingen

Vergaderingen

Parlementaire Vergaderingen

Vaste Commissies. Het Parlement kan voor elk Ministerie een Vaste Commissie instellen. Daarnaast zijn er ook de Vaste Huishoudelijke Commissie, Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties en Interparlementaire Relaties en de Vaste Commissie Parlementaire Voortgang. De vaste commissies voeren het voorbereidend werk uit en adviseren en rapporteren aan de Centrale Commissie.

Tijdelijke Commissies. Het Parlement kan een tijdelijke commissie installeren en deze belasten met een specifieke opdracht voor een bepaalde tijd.
 
De Centrale Commissie. De Centrale Commissie is doorgaans toegankelijk voor het publiek. Het Parlement kan echter ook besluiten deze achter gesloten deuren te houden. De Centrale Commissie verricht voorbereidend en adviseert en rapporteert aan de Openbare vergadering van het Parlement. Een belangrijke taak van de Centrale Commissie is het uitbrengen van verslagen aangaande wetsvoorstellen zodat deze in de Openbare Vergadering van het Parlement kunnen worden behandeld. Wetsvoorstellen worden door tussenkomst van de Gouverneur gericht aan de regering. De Centrale Commissie kan onder meer ook beslissingen nemen over dienstreizen.

De Openbare Vergadering. De Openbare Vergadering is open voor het publiek. Tijdens deze vergadering worden beslissingen genomen zoals het goedkeuren van wetsvoorstellen. Verder worden ook adviezen en verslagen van de Centrale Commissie behandeld tijdens de Openbare Vergadering.

Papierloos vergaderen

Download RaadDigitaal

Archief

Archief Webcast